De spelregels van Somnium communiceert

Wij houden van duidelijkheid. En heldere afspraken. Bovendien geloven we in samenwerking waar we allemaal blij van worden, en niet in samenwerking tegen wil en dank. Daarom hanteren we geen zes pagina’s tellende overeenkomst, dichtgespijkerd met juridisch geblabla. Voor dat wij van jou en jij van ons kan verwachten hanteren we onderstaande spelregels:

 • Voor elke opdracht leggen we samen in een opdrachtbevestiging vast wat we voor je gaan doen.
 • Als tijdens de uitvoering blijkt dat er extra werkzaamheden gedaan moeten worden, of de opdracht verandert gaandeweg, dan overleggen we samen wat de gevolgen zijn voor de planning en de prijs.
 • Als we een website voor je maken, hebben we wel input nodig, zoals foto’s, teksten, contactgegevens, enzovoort. Wij kunnen de planning alleen maar halen als we de input op tijd van je krijgen.
 • Als we je website hebben opgeleverd, dan controleer je binnen een paar dagen of alles naar wens is. Zo voorkomen we dat er na weken of maanden nog allerlei onvolkomenheden aan het licht komen.
 • Als je ergens niet tevreden over bent, dan laat je ons dat zo snel mogelijk weten. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing.
 • Mochten we er niet uitkomen, dan ben je vrij om te gaan, zelfs als we hebben afgesproken dat we, bijvoorbeeld, een jaar lang blogs voor je schrijven. De enige uitzondering hierop zijn onze hosting- en onderhoudsdiensten: die leveren we met een jaarcontract. Na dat jaar hanteren we een opzegtermijn van één maand, ingaande vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
 • Is de opdracht nog niet afgerond, maar wil je toch de samenwerking beëindigen, dan betaal je de kosten voor het werk dat we tot dan toe voor je gedaan hebben.
 • Alle teksten die we voor je schrijven, controleer je zelf ook goed op juistheid. Zowel qua inhoud als qua taalgebruik. Dit geldt zeker voor teksten die minder makkelijk aan te passen zijn, zoals drukwerk. Als wij ze definitief hebben afgerond en je bent akkoord gegaan, dan aanvaarden wij daarna geen verantwoordelijkheid meer voor eventuele fouten.
 • Wij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst.
 • Met vertrouwelijke informatie gaan wij secuur om en we houden het voor onszelf. We verwachten dit overigens ook van jou.
 • Voor een website factureren wij 50% van het totaalbedrag vooraf. De resterende 50% factureren we na oplevering van de website. Gespreide betaling is bespreekbaar.
 • Je betaalt onze factuur binnen veertien dagen, tenzij we expliciet een andere afspraak hebben gemaakt.
 • We sturen een herinnering als je te laat bent met betalen. Daarna volgt nog een tweede en derde herinnering. Als je daarna nog niet betaalt, schakelen we een incassobureau in. Tegelijkertijd stoppen we met het leveren van teksten of andere diensten (als je die nog tegoed hebt) en mochten we je website beheren, dan zetten we die offline.
 • Onze hosting en onderhoudsdiensten factureren we per kwartaal vooruit.
 • Al onze tarieven zijn exclusief 21% btw.
 • Zodra je de factuur betaald hebt, zijn je teksten of website van jou. Zolang de factuur niet betaald is, is het nog ons eigendom. Na betaling mag je uiteraard ook overstappen naar een andere designer of hostingpartij.
 • Voor onze websites maken we gebruik van producten (vooral plugins) met licenties. Als je overstapt naar een andere hostingpartij, dan moet je zelf deze licenties regelen. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat bepaalde delen van je website niet meer (goed) werken, omdat je dan niet meer beschikt over de plugins die wij gebruiken.
 • Wij voegen afgeronde opdrachten aan ons portfolio op onze website toe. We plaatsen ook een link op jouw site die naar ons verwijst als leverancier.