disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Somnium communiceert niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Somnium communiceert aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van:

  • de informatie die op deze site te vinden is;
  • de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van Somnium communiceert geen gebruik worden gemaakt. Bronvermelding wordt, na toestemming, als een vereiste gesteld.

Al het beeld- en videomateriaal op deze website zijn eigendom van Somnium communiceert, door eigen productie of middels aanschaf van daartoe gerechtigde verkopers. Ben je van mening dat we onterecht beeld- en of videomateriaal gebruiken neem dan contact met ons op.